Onderscheiding W.M. van der Poel

Hoge onderscheiding voor Rotterdamse schoenwinkelier

Meüs van der Poel

Onderscheiding Meüs van der PoelOp dinsdag 18 november jl. is in de ambassade van de republiek Congo-Brazzaville te Brussel een hoge onderscheiding uitgereikt aan de heer Wouter Meüs van der Poel. De president van de republiek, zijne excellentie Dennis Sassou-N’Guesso, bevorderde de heer Van der Poel uit Oostkapelle in de rang van officier, in de orde van bijzondere toewijding aan het Congolese volk. In aanwezigheid van familie en vrienden werd hem de onderscheiding uitgereikt door de ambassadeur van de republiek.

Onder een bijzonder voorwendsel is Meüs van der Poel meegelokt naar de ambassade. Hij diende zogenaamd verantwoording af te voor een vermeend delict. Tijdens de strenge ondervraging door de ambassadeur, kwamen onverwachts familie en vrienden het vertrek binnen. De anders zo spraakzame Van der Poel bleef zonder woorden.

Meüs van der Poel, die in het verleden drie gespecialiseerde schoenzaken had in Rotterdam en omgeving, heeft zich sinds 1977 belangeloos ingezet om kinderen die getroffen waren door polio, waaronder veel zogenoemde ‘ viervoeters’, te helpen om enigszins mobiel te worden. Als lid van een hulpequipe bezocht hij Congo-Brazzaville – het voormalige Frans Congo – 34 maal en heeft hij vele honderden kinderen een beter leefbare toekomst weten te bieden. Hij investeerde veel van zijn tijd, maar ook grote bedragen aan spaargeld, in opeenvolgende hulpprojecten in de loop van bijna veertig jaar.

In 1984 richtte Meüs van der Poel, samen met schoenfabrikant           Wim Struijs en de revalidatiearts Pim Mulder Stichting Op Gelijke Voet op. In hoofdstad Brazzaville werd een onderkomen gebouwd en een instituut ingericht. In dit instituut bevindt zich de eerste en nog steeds enige prothesewerkplaats in het land. Later werd het instituut uitgebreid met een werkplaats voor de fabricage van beugels en spalken, zogenaamde orthesen. Verder kwam er een werkplaats waar jongens met een geestelijke beperking mechanische driewielers assembleren.

Momenteel wordt het instituut, dat intussen de naam Willem Struijs Centrum draagt, onder leiding van Van der Poel uitgebreid met het eerste orthopedisch schoenatelier in het land.

Om alles financieel mogelijk te maken, kon Van der Poel veel particulieren, bedrijven, kerken en scholen bereid vinden om acties te organiseren en bedragen aan Stichting Op Gelijke Voet te doneren.

Wie de stichting met een bedrag wil steunen kan dat doen op bankrekeningnummer NL72 INGB 0695 0105 14. Nadere informatie is te vinden op www.stichtingopgelijkevoet.nl.

De laatste tijd heeft de stichting haar werkzaamheden in Congo-Brazzaville nog kunnen uitbreiden, zij stuurt jaarlijks twee equipes met chirurgen uit om orthopedische operaties te verrichten. Met de equipes gaan ook fysiotherapeuten mee om in nauwe samenwerking met de chirurgen, de zo belangrijke nazorg te garanderen.

Hiernaast zend de stichting revalidatieartsen uit om samen met ergotherapeuten, kinderen met neurologische beperkingen aan te leren hoe ze beter kunnen liggen, staan en zitten. Een schooltje is opgericht om hen (beter) te leren spreken.

Het uiteindelijk doel van Stichting Op Gelijke Voet is dat de Congolezen deze bijzondere zorg voor kinderen overnemen. Dat geldt voor paramedici, maar ook voor artsen. Van der Poel zette zich daarom ook in voor een speciaal opleidingsproject. Juist vorige maand konden twee Congolese medewerkers, die op kosten van de stichting in Togo werden opgeleid, hun diploma ontvangen. De mannen zijn nu officieel de eerste twee orthopedische schoentechnici in Congo-Brazzaville. Een kroon op het werk van Meüs van der Poel, die vanwege zijn leeftijd dezer dagen afscheid genomen heeft als bestuurslid van Stichting Op Gelijke Voet.

Nieuwsbrief nr. 2014

Hier treft u onze nieuwsbrief van januari 2014. In de nieuwsbrief kunt u lezen over, ondermeer…

… onze doelstelling voor 2014: operatie van 150 kinderen in Congo-Brazzaville
… een actie van de Schoenen Veteranen Club
… het afstuderen van schoenspecialisten in het Willem Struijs Centrum in Brazzaville
… onze samenwerking met Werkgroep Orthopedie Overzee en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

.. en natuurlijk nog veel meer.

Download onze nieuwsbrief hier: Nieuwsbrief 2014 nr 1

 

divider

Stand van zaken 2013

Reeuwijk, 12 september 2013

 

Geachte bezoeker,

 

Wij hebben u als bezoeker de laatste maanden te weinig op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze stichting in Congo Brazzaville. Hiervoor onze welgemeende excuses. Ter verontschuldiging kunnen twee redenen worden aangevoerd.
De eerste reden is dat de werkzaamheden die met het voorbereiden en uitvoeren van onze activiteiten zijn gemoeid veel intensiever zijn geworden. Dit geldt vooral de “operatiemissies”.
De tweede reden is dat we te weinig menskracht hebben.

Met dit bericht willen we u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken en tegelijk een beroep op u te doen ons te helpen met het invullen van (onbezoldigde) vacatures.


Stand
van zaken in Congo Brazzaville

 

Opleiding orthopedisch schoenmaker

De beide Congolese studenten die op kosten van onze stichting een cursus volgen in Togo, zullen hun studie naar verwachting midden 2014 succesvol afronden. Zodra de twee vakbekwaam zijn teruggekeerd, krijgen ze een baan als orthopedisch schoenmaker in het Willem Struijs Centrum in hoofdstad Brazzaville. In dit centrum wordt een ruimte vrijgemaakt voor een orthopedisch schoenatelier. Op dit moment zijn de noodzakelijke machines onderweg naar Brazzaville.

Jarenlang hebben wij vanuit Nederland orthopedische schoenen naar Congo gezonden. Nu zijn de mensen daar zelf in staat om schoenen te maken en aan te passen!

 

Opereren en opleiden

Er zijn nu twee “operatiemissies” naar Congo Brazzaville geweest waarbij ongeveer 120 kinderen succesvol zijn geopereerd.

De Nederlandse orthopedisch chirurgen opereren steeds samen met een Congolese chirurg. Ook de andere leden van de missie (OK-assistent, kinderfysiotherapeut) doen hun werk samen met Congolese collega’s.  De kennisoverdracht is aanzienlijk; de leden van ons team en het Congolese team hebben elkaar goed leren kennen en waarderen. De missie die voor deze maand was gepland moesten we uitstellen bij gebrek aan orthopedisch chirurgen die de Franse taal machtig zijn. Beheersing van het Frans is noodzakelijk voor de onderlinge communicatie en de communicatie met de patiëntjes en de ouders.  Er is nu een missie gepland in februari 2014 die langer zal duren (3 weken met twee ploegen). In die periode denken we opnieuw circa 100 kinderen te kunnen laten opereren en de al geopereerde kinderen te kunnen controleren.

 

Versterking in het bestuur en de equipes

Onze stichting heeft te weinig medewerkers. Dat wil zeggen dat de huidige vrijwilligers het werk als te veel ervaren. Daarom willen we de taken gaan herverdelen.  Alle werkzaamheden zijn onder de loep genomen. Bij de gekozen herverdeling bestaat behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor de volgende twee functies:

 

1. Fondsenwerver

Wij kunnen onze werkzaamheden alleen uitvoeren als er geld beschikbaar is.
Dat geld komt van particulieren, kerken, bedrijven en instellingen zoals stichtingen en maatschappijen. De grotere bedragen komen vooral van bedrijven en instellingen.
Daar zijn wervende brieven voor nodig en soms is het noodzakelijk aanvullende (persoonlijke) gesprekken te voeren.
Bijdragen door particulieren worden het meest verkregen als reactie op onze nieuwsbrieven en onze website www.stichtingopgelijkevoet.nl.

 

2. Voorlichtingsmedewerker

Onze (potentiële) sponsors/donateurs, groot en klein, hebben recht op informatie over de besteding van de giften. Enerzijds als verantwoording aan de gulle gevers, anderzijds om opnieuw bijdragen te verkrijgen. Deze informatie geven we vooral via onze nieuwsbrieven. De onderwerpen komen naar voren vanuit de realiteit van elke dag in Congo Brazzaville en vanuit activiteiten van de stichting hier.

 De voorlichtingsmedewerker die we op het oog hebben, zoekt en onderhoudt contact met redacties van regionale en landelijke dag- en weekbladen en regionale omroepen.  Voor de nieuwsbrieven maakt hij/zij een selectie van de onderwerpen. Vervolgens schrijft hij/zij het artikel in eigen stijl. De tekst wordt daarna (onbezoldigd) geredigeerd door onze professionele tekstschrijver Kees Hagendijk.
De voorlichtingsmedewerker verzamelt foto’s en bespreekt het geheel met het Grafisch Lyceum, waarvan leerlingen de nieuwsbrief vormgeven.
Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar en wordt waar mogelijk verzonden per e-mail en het resterende gedeelte per post.

Het zou geweldig zijn als we deze twee vacante posten kunnen gaan invullen. We nodigen belangstellenden van harte uit te reageren. De nieuwe medewerkers worden van tevoren uitgebreid geïnformeerd en samen met hen zullen we de definitieve taak- en functieomschrijving vaststellen.

Om u mogelijk over een drempel te helpen, is het goed  te weten dat de werkzaamheden op jaarbasis niet te veel tijd kosten, maar wel erg veel genoegdoening geven.

 

Vacatures voor de missies

Wij streven er naar om per jaar 2 operatiemissies van 14 dagen naar Congo Brazzaville uit te zenden en 2 missies gericht op nazorg van ongeveer een week. Om ons werk continuïteit te geven hebben we meer specialisten nodig, waarbij een belangrijke voorwaarde is dat ze de Franse taal machtig zijn. Het gaat om de volgende specialisten:

  • – Orthopedisch chirurgen, zo mogelijk met “Afrika-ervaring”
  • – Operatiekamerassistenten
  • – Kinderfysiotherapeuten
  • – Revalidatieartsen
  • – Ergotherapeuten 

Wij hopen van harte dat u contact met ons opneemt als u interesse hebt om samen met ons dit werk voort te zetten. Of misschien kunt u mensen in uw familie-, vrienden- of kennissenkring enthousiast maken.

 

Geen strijkstok

Stichting Op Gelijke Voet heeft een ANBI keurmerk. Gezien alle terechte commotie in de pers van de laatste tijd, hechten we eraan mee te delen dat geen van de medewerkers van onze stichting enige betaling of financiële vergoeding ontvangt. Dit wordt ook verantwoord in onze jaarverslagen.

Wij vertrouwen erop u weer voldoende op de hoogte gebracht te hebben en hopen op positieve reacties van uw kant.
Met vriendelijke groet namens

“Stichting Op Gelijke Voet”

Evert de Jong

Coördinator Fondsenwerving

Nieuwsbrief 2 — jan. 2013

Nieuwsbrief nummer twee is verzonden via onze mailinglist en ligt bij onze subscribers op het digitale deurmatje. In onze nieuwsbrief kunt u lezen over het Medisch project in Congo-Brazzaville waarbij 41 kinderen geopereerd werden. Het verslag is voorzien van kleurrijke foto’s waaruit blijkt hoeveel verschil u kunt maken!

Verder kunt u een korte update lezen over het orthopedisch schoenatelier en een aantal andere korte nieuwsberichten…

Download SOGV – Nieuwsbrief 2

Persbericht nov. 2012

.

Geslaagde start medisch project in Congo-Brazzaville

41 Congolese kinderen geopereerd

 

Na een voorbereiding van 2 jaar is voor Stichting Op gelijke Voet uit Reeuwijk een belangrijke nieuwe fase ingegaan in de hulpverlening in Congo-Brazzaville. Een medisch team heeft in het ziekenhuis van de stad Dolisie 41 kinderen met een orthopedische afwijking geopereerd. Hierdoor is de bewegingsvrijheid van de kinderen aanmerkelijk toegenomen. In februari 2013 vertrekt een tweede team naar het Centraal-Afrikaanse land om opnieuw kinderen te opereren.

 

Het team onder leiding van orthopedisch chirurg dr. Jan Bos keerde op 28 september in Nederland terug van de korte maar intensieve missie in Congo-Brazzaville. In het Hôpital Générale van Dolisie zijn in krap twee weken tijd 140 kinderen met een orthopedische afwijking onderzocht. Van hen konden er 41 worden geopereerd.

 

Naast Jan Bos bestond het medische team uit orthopedisch chirurg dr. Ton Schlösser, OK-assistent Marjo ten Kate en kinderfysiotherapeut Letty Hartog. Voor hun komst was er 500 kilogram aan orthopedisch instrumentarium, gereedschappen, verbanden, gips, medicijnen en anesthesiematerialen naar Brazzaville verzonden. Bij hun werk kreeg het team assistentie van een operatieploeg uit hoofdstad Brazzaville onder leiding van dr. Emmanuel Koutaba.

 

De twee Nederlandse chirurgen zijn lid van de Werkgroep Orthopaedie Overzee (WOO). Dit is een afdeling van de Nederlandse Orthopeadische Vereniging (NOV). Met de werkgroep is Stichting Op Gelijke Voet een samenwerkingsverband voor de duur van voorlopig vijf jaar aangegaan.

 

Botten opereren

De geopereerde kinderen waren tussen de 1 en 16 jaar. In veel gevallen ging het om klompvoeten. Bij de jongste kinderen konden de chirurgen Bos en Schlösser de ingreep volstaan met het verlengen van de pezen en het losmaken van gewrichtskapsels. Bij de oudere kinderen moesten de chirurgen de botten opereren, onder andere het geheel of gedeeltelijk verwijderen van voetwortelbeentjes. Ook operaties aan andere orthopedische aandoeningen, zoals ernstige O- of X-benen, zijn door het team met succes verricht.

 

‘Dit is uniek’

Tegelijk met het medisch team bezochten voorzitter Leendert Struijs en projectleider Evert de Jong van Stichting Op Gelijke Voet Dolisie. Met de minister van Sociale Zaken van Congo-Brazzaville, mevrouw Emilienne Raoul, is voor dit project een overeenkomst – een partenaire – gesloten. Voor Leendert Struijs en Evert de Jong en alle andere medewerkers van Stichting Op Gelijke Voet is een droom werkelijkheid geworden. Aan het operatieproject in Dolisie is twee jaar voorbereiding voorafgegaan. ‘We zijn een relatief kleine stichting’, zegt projectleider Evert de Jong, ‘en dan in twee jaar tijd is daar opeens het feit: 41 kinderen geopereerd! Dit is uniek!’

 

Voorzitter Leendert Struijs legt uit welke belangrijke verandering in de hulpverlening door de stichting tot stand is gekomen: ‘Tot nu toe konden we kinderen met orthopedische afwijkingen alleen helpen met prothesen, driewielers en andere hulpmiddelen. Door een operatie en de benodigde nazorg breng je patiënten echt op een hoger gezondheidsniveau. Dit maakt een wezenlijk verschil.’

 

Het project in Dolisie loopt vijf jaar, waarbij twee keer per jaar een operatiemissie wordt ondernomen door een medisch team uit Nederland. Wanneer de balans na vijf jaar positief is, kan het project nog eens met vijf jaar worden verlengd.

 

In samenhang met het operatieproject financiert Stichting Op Gelijke Voet de opleiding van twee Congolese studenten tot orthopedisch schoenmaker. Zij zullen begin 2014 aan de slag gaan in het dan grondig verbouwde Willem Struijs Centrum in hoofdstad Brazzaville.

 

Voor meer informatie over de stichting en het project? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!