Nieuwsbrief nr. 2014

Hier treft u onze nieuwsbrief van januari 2014. In de nieuwsbrief kunt u lezen over, ondermeer…

… onze doelstelling voor 2014: operatie van 150 kinderen in Congo-Brazzaville
… een actie van de Schoenen Veteranen Club
… het afstuderen van schoenspecialisten in het Willem Struijs Centrum in Brazzaville
… onze samenwerking met Werkgroep Orthopedie Overzee en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

.. en natuurlijk nog veel meer.

Download onze nieuwsbrief hier: Nieuwsbrief 2014 nr 1

 

divider

Stand van zaken 2013

Reeuwijk, 12 september 2013

 

Geachte bezoeker,

 

Wij hebben u als bezoeker de laatste maanden te weinig op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze stichting in Congo Brazzaville. Hiervoor onze welgemeende excuses. Ter verontschuldiging kunnen twee redenen worden aangevoerd.
De eerste reden is dat de werkzaamheden die met het voorbereiden en uitvoeren van onze activiteiten zijn gemoeid veel intensiever zijn geworden. Dit geldt vooral de “operatiemissies”.
De tweede reden is dat we te weinig menskracht hebben.

Met dit bericht willen we u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken en tegelijk een beroep op u te doen ons te helpen met het invullen van (onbezoldigde) vacatures.


Stand
van zaken in Congo Brazzaville

 

Opleiding orthopedisch schoenmaker

De beide Congolese studenten die op kosten van onze stichting een cursus volgen in Togo, zullen hun studie naar verwachting midden 2014 succesvol afronden. Zodra de twee vakbekwaam zijn teruggekeerd, krijgen ze een baan als orthopedisch schoenmaker in het Willem Struijs Centrum in hoofdstad Brazzaville. In dit centrum wordt een ruimte vrijgemaakt voor een orthopedisch schoenatelier. Op dit moment zijn de noodzakelijke machines onderweg naar Brazzaville.

Jarenlang hebben wij vanuit Nederland orthopedische schoenen naar Congo gezonden. Nu zijn de mensen daar zelf in staat om schoenen te maken en aan te passen!

 

Opereren en opleiden

Er zijn nu twee “operatiemissies” naar Congo Brazzaville geweest waarbij ongeveer 120 kinderen succesvol zijn geopereerd.

De Nederlandse orthopedisch chirurgen opereren steeds samen met een Congolese chirurg. Ook de andere leden van de missie (OK-assistent, kinderfysiotherapeut) doen hun werk samen met Congolese collega’s.  De kennisoverdracht is aanzienlijk; de leden van ons team en het Congolese team hebben elkaar goed leren kennen en waarderen. De missie die voor deze maand was gepland moesten we uitstellen bij gebrek aan orthopedisch chirurgen die de Franse taal machtig zijn. Beheersing van het Frans is noodzakelijk voor de onderlinge communicatie en de communicatie met de patiëntjes en de ouders.  Er is nu een missie gepland in februari 2014 die langer zal duren (3 weken met twee ploegen). In die periode denken we opnieuw circa 100 kinderen te kunnen laten opereren en de al geopereerde kinderen te kunnen controleren.

 

Versterking in het bestuur en de equipes

Onze stichting heeft te weinig medewerkers. Dat wil zeggen dat de huidige vrijwilligers het werk als te veel ervaren. Daarom willen we de taken gaan herverdelen.  Alle werkzaamheden zijn onder de loep genomen. Bij de gekozen herverdeling bestaat behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor de volgende twee functies:

 

1. Fondsenwerver

Wij kunnen onze werkzaamheden alleen uitvoeren als er geld beschikbaar is.
Dat geld komt van particulieren, kerken, bedrijven en instellingen zoals stichtingen en maatschappijen. De grotere bedragen komen vooral van bedrijven en instellingen.
Daar zijn wervende brieven voor nodig en soms is het noodzakelijk aanvullende (persoonlijke) gesprekken te voeren.
Bijdragen door particulieren worden het meest verkregen als reactie op onze nieuwsbrieven en onze website www.stichtingopgelijkevoet.nl.

 

2. Voorlichtingsmedewerker

Onze (potentiële) sponsors/donateurs, groot en klein, hebben recht op informatie over de besteding van de giften. Enerzijds als verantwoording aan de gulle gevers, anderzijds om opnieuw bijdragen te verkrijgen. Deze informatie geven we vooral via onze nieuwsbrieven. De onderwerpen komen naar voren vanuit de realiteit van elke dag in Congo Brazzaville en vanuit activiteiten van de stichting hier.

 De voorlichtingsmedewerker die we op het oog hebben, zoekt en onderhoudt contact met redacties van regionale en landelijke dag- en weekbladen en regionale omroepen.  Voor de nieuwsbrieven maakt hij/zij een selectie van de onderwerpen. Vervolgens schrijft hij/zij het artikel in eigen stijl. De tekst wordt daarna (onbezoldigd) geredigeerd door onze professionele tekstschrijver Kees Hagendijk.
De voorlichtingsmedewerker verzamelt foto’s en bespreekt het geheel met het Grafisch Lyceum, waarvan leerlingen de nieuwsbrief vormgeven.
Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar en wordt waar mogelijk verzonden per e-mail en het resterende gedeelte per post.

Het zou geweldig zijn als we deze twee vacante posten kunnen gaan invullen. We nodigen belangstellenden van harte uit te reageren. De nieuwe medewerkers worden van tevoren uitgebreid geïnformeerd en samen met hen zullen we de definitieve taak- en functieomschrijving vaststellen.

Om u mogelijk over een drempel te helpen, is het goed  te weten dat de werkzaamheden op jaarbasis niet te veel tijd kosten, maar wel erg veel genoegdoening geven.

 

Vacatures voor de missies

Wij streven er naar om per jaar 2 operatiemissies van 14 dagen naar Congo Brazzaville uit te zenden en 2 missies gericht op nazorg van ongeveer een week. Om ons werk continuïteit te geven hebben we meer specialisten nodig, waarbij een belangrijke voorwaarde is dat ze de Franse taal machtig zijn. Het gaat om de volgende specialisten:

  • - Orthopedisch chirurgen, zo mogelijk met “Afrika-ervaring”
  • - Operatiekamerassistenten
  • - Kinderfysiotherapeuten
  • - Revalidatieartsen
  • - Ergotherapeuten 

Wij hopen van harte dat u contact met ons opneemt als u interesse hebt om samen met ons dit werk voort te zetten. Of misschien kunt u mensen in uw familie-, vrienden- of kennissenkring enthousiast maken.

 

Geen strijkstok

Stichting Op Gelijke Voet heeft een ANBI keurmerk. Gezien alle terechte commotie in de pers van de laatste tijd, hechten we eraan mee te delen dat geen van de medewerkers van onze stichting enige betaling of financiële vergoeding ontvangt. Dit wordt ook verantwoord in onze jaarverslagen.

Wij vertrouwen erop u weer voldoende op de hoogte gebracht te hebben en hopen op positieve reacties van uw kant.
Met vriendelijke groet namens

“Stichting Op Gelijke Voet”

Evert de Jong

Coördinator Fondsenwerving

Nieuwsbrief 2 — jan. 2013

Nieuwsbrief nummer twee is verzonden via onze mailinglist en ligt bij onze subscribers op het digitale deurmatje. In onze nieuwsbrief kunt u lezen over het Medisch project in Congo-Brazzaville waarbij 41 kinderen geopereerd werden. Het verslag is voorzien van kleurrijke foto’s waaruit blijkt hoeveel verschil u kunt maken!

Verder kunt u een korte update lezen over het orthopedisch schoenatelier en een aantal andere korte nieuwsberichten…

Download SOGV – Nieuwsbrief 2

Persbericht nov. 2012

.

Geslaagde start medisch project in Congo-Brazzaville

41 Congolese kinderen geopereerd

 

Na een voorbereiding van 2 jaar is voor Stichting Op gelijke Voet uit Reeuwijk een belangrijke nieuwe fase ingegaan in de hulpverlening in Congo-Brazzaville. Een medisch team heeft in het ziekenhuis van de stad Dolisie 41 kinderen met een orthopedische afwijking geopereerd. Hierdoor is de bewegingsvrijheid van de kinderen aanmerkelijk toegenomen. In februari 2013 vertrekt een tweede team naar het Centraal-Afrikaanse land om opnieuw kinderen te opereren.

 

Het team onder leiding van orthopedisch chirurg dr. Jan Bos keerde op 28 september in Nederland terug van de korte maar intensieve missie in Congo-Brazzaville. In het Hôpital Générale van Dolisie zijn in krap twee weken tijd 140 kinderen met een orthopedische afwijking onderzocht. Van hen konden er 41 worden geopereerd.

 

Naast Jan Bos bestond het medische team uit orthopedisch chirurg dr. Ton Schlösser, OK-assistent Marjo ten Kate en kinderfysiotherapeut Letty Hartog. Voor hun komst was er 500 kilogram aan orthopedisch instrumentarium, gereedschappen, verbanden, gips, medicijnen en anesthesiematerialen naar Brazzaville verzonden. Bij hun werk kreeg het team assistentie van een operatieploeg uit hoofdstad Brazzaville onder leiding van dr. Emmanuel Koutaba.

 

De twee Nederlandse chirurgen zijn lid van de Werkgroep Orthopaedie Overzee (WOO). Dit is een afdeling van de Nederlandse Orthopeadische Vereniging (NOV). Met de werkgroep is Stichting Op Gelijke Voet een samenwerkingsverband voor de duur van voorlopig vijf jaar aangegaan.

 

Botten opereren

De geopereerde kinderen waren tussen de 1 en 16 jaar. In veel gevallen ging het om klompvoeten. Bij de jongste kinderen konden de chirurgen Bos en Schlösser de ingreep volstaan met het verlengen van de pezen en het losmaken van gewrichtskapsels. Bij de oudere kinderen moesten de chirurgen de botten opereren, onder andere het geheel of gedeeltelijk verwijderen van voetwortelbeentjes. Ook operaties aan andere orthopedische aandoeningen, zoals ernstige O- of X-benen, zijn door het team met succes verricht.

 

‘Dit is uniek’

Tegelijk met het medisch team bezochten voorzitter Leendert Struijs en projectleider Evert de Jong van Stichting Op Gelijke Voet Dolisie. Met de minister van Sociale Zaken van Congo-Brazzaville, mevrouw Emilienne Raoul, is voor dit project een overeenkomst – een partenaire – gesloten. Voor Leendert Struijs en Evert de Jong en alle andere medewerkers van Stichting Op Gelijke Voet is een droom werkelijkheid geworden. Aan het operatieproject in Dolisie is twee jaar voorbereiding voorafgegaan. ‘We zijn een relatief kleine stichting’, zegt projectleider Evert de Jong, ‘en dan in twee jaar tijd is daar opeens het feit: 41 kinderen geopereerd! Dit is uniek!’

 

Voorzitter Leendert Struijs legt uit welke belangrijke verandering in de hulpverlening door de stichting tot stand is gekomen: ‘Tot nu toe konden we kinderen met orthopedische afwijkingen alleen helpen met prothesen, driewielers en andere hulpmiddelen. Door een operatie en de benodigde nazorg breng je patiënten echt op een hoger gezondheidsniveau. Dit maakt een wezenlijk verschil.’

 

Het project in Dolisie loopt vijf jaar, waarbij twee keer per jaar een operatiemissie wordt ondernomen door een medisch team uit Nederland. Wanneer de balans na vijf jaar positief is, kan het project nog eens met vijf jaar worden verlengd.

 

In samenhang met het operatieproject financiert Stichting Op Gelijke Voet de opleiding van twee Congolese studenten tot orthopedisch schoenmaker. Zij zullen begin 2014 aan de slag gaan in het dan grondig verbouwde Willem Struijs Centrum in hoofdstad Brazzaville.

 

Voor meer informatie over de stichting en het project? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

 

Persbericht mei 2012

.

Nieuwe samenwerking van Reeuwijkse Stichting maakt operaties bij kinderen in Congo-Brazzaville mogelijk

De stichting ‘Op Gelijke Voet’ uit Reeuwijk, die al sinds 1978 hulp verleent aan kinderen met een fysieke beperking in Congo-Brazzaville, heeft een samenwerkingsverband gesloten met Stichting en Werkgroep Orthopedie Overzee. Deze laatste stelt orthopedische chirurgen ter beschikking om de (polio)patiëntjes gratis te gaan opereren in het ziekenhuis van Dolisie.

Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling. Stichting Op Gelijke Voet ziet de operaties als hoogtepunt van alle inspanningen om kinderen die als gevolg van polio of om een andere reden een fysieke beperking hebben, te helpen om zich weer ‘gewoon’ voort te bewegen. Andere recente projecten van de stichting zijn de opleiding van twee orthopedische schoentechnici in Togo, de inrichting van een orthopedische schoenmakerij, het inrichten van een werkplaats waar orthesen en prothesen worden gemaakt en een werkplaats waarin driewielers worden samengesteld uit oude fietsen. Het uitzenden van een Nederlands medisch equipe met paramedici naar Congo en het verzenden van orthopedisch schoeisel gebeurt sinds 1978 op regelmatige basis.

Afgelopen maand heeft een lid van het bestuur van Stichting Op Gelijke Voet met twee orthopedisch chirurgen van de werkgroep een oriëntatiebezoek gebracht aan het Centrale Ziekenhuis van Dolisie. Toen werd geconstateerd dat het ziekenhuis een heel positieve uitstraling heeft, maar het ontbreekt er nog aan de medische instrumenten. De benodigde instrumenten zullen binnenkort worden aangekocht en verzonden naar Congo-Brazzaville.

Er is besloten om in september van dit jaar te beginnen met de operaties. In 14 dagen zullen ongeveer 40 kinderen in de leeftijd tot 16 jaar worden geopereerd. Dit project brengt een enorme verandering in het leven en in de toekomst van kinderen en hun ouders, die tot nu toe kansarm waren.

Het ligt in de bedoeling dat er minstens twee keer per jaar een missie naar Congo-Brazzaville gaat. In eerste instantie voor een periode van 5 jaar.

De coördinatie van de activiteiten ter plaatse ligt in handen van de zusterstichting ‘Fondation Sur Un Pied d’Égalité’. Beide stichtingen weten zich gesteund door het Ministerie van Sociale Zaken, Familie en Gehandicapten in Congo, dat ook een financiële bijdrage levert, naast de sponsors en donateurs in Nederland.

Bestuurslid gezocht

Door deze samenwerking zal aanzienlijk meer werk moeten worden verzet, zoals het begeleiden van het operatieproject. In het bestuur van Stichting Op Gelijke Voet is daarom ruimte voor één of meer vrijwilligers die zich het lot aantrekken van jonge kinderen in Congo-Brazzaville en de Franse taal machtig zijn.

Voor meer informatie, beeldmateriaal en/of een interview kunt u contact opnemen met

Evert de Jong, telefoon 0182-393212 of 06-55 162832

E-mail: evert@encore-international.nl.

Stichting Op Gelijke Voet, Pijlkruidlaan 5, 2811 CM, Reeuwijk. www.stichtingopgelijkevoet.nl

Bank: ING bank: 69.50.10.514